ပုံမှန်လိပ်စာကတ်

ပုံမှန်လိပ်စာကတ် - (Art Card 250gsm) ပုံမှန်စာရွက်ပေါ်တွင် အရည်သွေးမြင့်ပုံနှိပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသည့် လိပ်စာကဒ်များကိုxenon မှအသင့်သုံးဒီဇိုင်းများဖြင့်၊ သင့်လိပ် စာကတ် ဒီဇိုင်းကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။ လိပ်စာကဒ်အချက်အလက်များကိုရွေးချယ်၍ အဆင်သင့်ဒီဇိုင်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး အသေးစိတ်အချက်အ လက်များကိုပြင်ဆင်၍ လိုဂိုထည့်သွင်းပြီး အတည်ပြုလိုက် ရုံဖြင့် အရည်အသွေးမှန် လုပ်ငန်းလိပ်စာကတ်  ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

စျေးနှုန်းတွက်ချက်မှု

စုစုပေါင်း : Ks17,000.00 Ks15,300.00

စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေ : Ks15,300.00
ဝယ်ယူရန် စတင်ပါ။